Társas támogatás és megküzdés vizsgálata volt fogvatartottak körében

XXXIII. OTDK, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, Alkalmazott pszichológia 2. tagozat
Nevező intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A pályamunka szerzője: Szajli Claudia
Szak: Pszichológia, Képzés típusa: BA, Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar


Témavezető:
Kővágó Pál - tudományos munkatárs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar


Elméleti háttér: Korábbi kutatások (Bales & Mears, 2008; Cochran, Mears & Bales, 2014) szerint a társas támogatottság szerepet játszik a visszaesés esélyének csökkentésében. Az észlelt társas támogatás vizsgálatára azonban kevés tanulmány irányul.
Kutatási kérdés: Jelen kutatás célja annak feltérképezése, hogy található-e összefüggés a társas jellegű tényezők, valamint a szabadulás utáni adaptációs szorongás között. További cél annak feltárása, hogy a volt fogvatartottak megküzdési mód preferenciája eltér-e a normálpopulációra jellemző átlagtól.
Módszer: A kutatásban összesen 23 volt fogvatartott vett részt. A vizsgálati személyek egy kérdőívcsomagot töltöttek ki, mely az alábbi kérdőívekből állt: Demográfiai Kérdőív, Adaptációs Szorongás Kérdőív (Somogyi, Rákóczi, Balasi & Somoskői, 2014), Társas Támogatás Kérdőív I. (Caldwell, Pearson & Chin, 1987; Kopp & Kovács, 2006 id.: Almássy, 2014), Társas Támogatás Kérdőív II., Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív (Oláh, 2005). Összesen három hipotézis tesztelésére került sor.
Eredmények: Az első hipotézis – miszerint minél magasabb mértékű társas támogatást kap egy adott személy, valamint minél jellemzőbb rá a támaszkeresés megküzdési mód, annál alacsonyabb mértékű szorongást él meg a szabadulás utáni adaptációs időszakban – részben megerősítést nyert. A második hipotézis – miszerint a volt fogvatartottak a magyar minta átlagánál magasabb pontértéket érnek el a problémafókusz és a feszültségkontroll stratégiájában – megerősítést nyert.
Diszkusszió: Kutatásom eredményei szerint a társas támogatottság csökkenti az adaptációs szorongást, a társas támogatottság élményének növelésében pedig jelentős szerepe van az utógondozásnak, a sikeres reintegráció szempontjából fontos lehet e támogatói rendszer fejlesztése.