A veleszületett csípőficam korai ultrahangos szűrésének hatása a korai ellátásra és annak eredményességére

XXXII. OTDK, Orvos- és Egészségtudományi Szekció, Klinikai orvostudományok/ Traumatológia, ortopédia, idegsebészet I. tagozat
Nevező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

A pályamunka szerzője: Baricsa Anna
Szak: általános orvos, Képzés típusa: Osztatlan, Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Kar: Általános Orvostudományi Kar


Témavezető:
Dr. Sohár Gellért - egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar


Bevezetés: A veleszületett csípőficam korai felismerése jelentősen lerövidíti a konzervatív kezelést, és javítja annak hatékonyságát. Magyarországi protokoll szerint csak a rizikófaktorral rendelkező újszülötteknél végeznek csípő ultrahang (UH) vizsgálatot. Tanulmányunk során megvizsgáltuk az újszülött korban rutinszerűen végzett csípő UH szűrés hatékonyságát és hatását a korai ellátásra. A szűrés alapján indított kezelések mennyiségét, mértékét és eredményességét több mint egy év távlatából elemeztük.
Módszerek: Érett (≥37. terhességi hét) 1-4 napos újszülöttek prospektív, univerzális csípő UH vizsgálatát végeztük 2012.09.05 és 2013.09.04 között az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A csípőket Graf szerint osztályoztuk. A pozitív UH-al (IIa<) rendelkező gyermekeket kezelés mellett 4 hetente visszahívtuk kontrollra.
Eredmények: A vizsgált időszakban 2160 csecsemő került az újszülött osztályra. 1636 újszülöttnél (3272 csípő) végeztünk ultrahang vizsgálatot, tekintet nélkül a rizikófaktorok jelenlétére. 55 újszülött 70 csípőízülete esetén született IIa< pozitív eredmény. 47 (67,14%) csípő esetén nem volt jelen rizikófaktor, 53 csípőnél nem volt fizikális eltérés. Az összes instabil, de UH negatív csípő állapota 1 héten belül rendeződött. Az UH pozitív csípők jó gyógyulási hajlamot mutattak: 82,86%-a már az első kontroll alkalmával negatívnak mutatkozott. A korán megkezdett kezelésnek köszönhetően egyetlen esetben sem volt szükség műtéti beavatkozásra és csak 2 esetben kellett Pavlik kengyel kezelést alkalmazni.
Megbeszélés: Vizsgálatunkkal az UH-al igazolt csípő ízületi dysplasia előfordulása 2,14%. A megfelelő eredmény eléréséhez elengedhetetlen a minél korábbi pontos diagnózis és a helyes kezelés. Adataink rámutatnak a hajlamosító tényező nélküli pozitív ultrahang eredményt adó esetek nagy számára. A korai UH vizsgálat és alapos klinikai vizsgálat egymást kiegészítve jó hatásfokkal alkalmazható a csípőficam szűrésére.